Nieuws

Overzicht

Hoofdartikel


De wil van het Catalaanse volk

teaser-image

Barcelona wil een onafhankelijkheidsreferendum. Madrid wil er geen, en liet het referendum opschorten door het Grondwettelijk Hof. Maar tegenover de legaliteit staat de legitimiteit van het Catalaanse volk, dat massaal actie voert en zich niet laat muilkorven. Een overzicht.

Lees meer

Vrije tribune


N-VA moet art.195 in het regeerakkoord laten opnemen

Of de ondergang wenkt in 2019

Op Knack.be bepleit de Leuvense Politicoloog en Doorbraak medewerker Bart Maddens dat de N-VA de voor herziening verklaring van art. 195 uit de grondwet in het regeerakkoord moet opnemen. Anders dreigt het confederalisme voor 10 jaar te worden opgeborgen en dat zullen de kiezers niet pikken. 

Lees meer

Buitenland


De schaduw van anderen

Hoe 'toestanden' de Britse politiek beheersen

Hoezeer de Britse toppolitici proberen het nieuws van de dag te beheersen, anderen overschaduwen hen telkens weer.  Seks, overloperij, oorlog en ontmoetingen in het park. Welkom in Westminster!

Lees meer

Even snel


Reynders vs. Michel

Zouden Didier Reynders en Charles Michel echt op voet van oorlog leven? Niet iedereen is daarvan overtuigd.

Lees meer

Multicultuur & samenleven


Eigen moslims eerst

Hans Jansen, oud-hoogleraar arabistiek en Europees Parlementslid voor de PVV van Geert Wilders, vindt dat we eerst de verhoudingen tot de moslims in eigen land recht moeten trekken, en pas nadien ten strijde moeten trekken tegen IS.

Lees meer

Binnenland


Vijf vervelende Vlaamse jaren?

De afsprakennota van de Vlaamse meerderheidspartijen legt de parlementaire onafhankelijkheid van de parlementsleden aan banden en verhindert een opendebatcultuur in het parlement. De particratie zegeviert, volgens politicoloog Tex van berlaer.

Lees meer

Binnenland


Waarom duurt het toch zo lang?

Nog iets gehoord over de regeringsvorming?

Het is stil waar het nooit waait, toch blijft het stil over de vorming van de 'Zweedse regering'. Hoe zit het en waar zit het probleem?

Lees meer

Geschiedenis


Beccaria is nog altijd nuttig

250 jaar geleden verscheen Over misdaden en straffen van de Italiaanse Verlichtingsfilosoof Cesare Beccaria (1738-1794). Dat revolutionaire boek regelt nog altijd onze strafrechtspleging en is op bepaalde punten nog steeds niet toegepast. Dirk Verhofstadt van de denktank Liberales gaf het boek nu opnieuw uit. 

Lees meer

Communautair


Bedenkingen Vlaamse Volksbeweging bij Septemberverklaring

Volgens de Vlaamse Volksbeweging toont de besparingen van de Vlaamse regering het failliet van het Belgische systeem aan. De zesde staatshervorming en de transfers zijn het probleem. 

Lees meer

Actualiteit


Zwarte Piet wél welkom in Vlaanderen

De voorbije tijd stond de goede knecht van de Sint in het brandpunt van een verhitte discussie in Nederland. Hoe kijkt Vlaanderen voorlopig tegen Zwarte Piet aan? Doorbraak zocht het uit.

Lees meer

Communautair


Rondas en français

Elf zinnen voor Le Vif

Elf zinnen van Jean-Pierre Rondas voor het Franstalige weekblad Le Vif van deze week, 19 tot 25 september 2014, opgetekend door Pierre Havaux.

Lees meer

Buitenland


En plotseling steunt Erdogan de coalitie tegen IS

De Turkse bocht komt er omwille van macht en imago

Lees meer

Zuidervrienden


Frans-Vlaanderen en wij

Het jaarboek 2014 van Ons Erfdeel

Voor de 39e keer al trakteert de Stichting Ons Erfdeel ons op zijn tweetalige jaarboek De Franse Nederlanden, Les Pays-Bas Français. Over een regio, door Vlaanderen als verloren beschouwd, door Frankrijk vaak vergeten...

Lees meer

Europa


Autonomie en democratie versterken elkaar

Is meer autonomie een recht? Meer autonomie dient de democratie, en dus is ze ook een plicht.

Lees meer

Standpunt


Van Vlaamse houten harten en Belgische houten koppen

Het hele cultuurprotest van Hart boven Hard staat van bij het prille begin in het teken van een politieke agenda die in wezen niet de agenda van de cultuurwereld is, luidt de stelling van Jean-Pierre Rondas

Lees meer

Vrije tribune


Besparingen: Vlaamse regering treft schuld

Volgens Chris Janssens is de analyse van de Vlaamse Volksbeweging maar gedeeltelijk juist. Ook de Vlaamse regering kan meer doen. 

Lees meer

Sprekershoek


Delphine Boël als fin-de-régimeverschijnsel?

Ze is symbool van een staat-in-ontbinding, maar ook zelf een beeldenstormster ...

Lees meer

Zuidervrienden


Het begrijpelijke cynisme van de Fransen

De Franse recente geschiedenis is een lange aaneenschakeling van schandalen ('affaires'). Het gaat vooral om belangenvermenging en het ongegeneerd aanwenden van belastinggeld voor privé-doeleinden, waaraan de regeerders zich geregeld bezondigen. Je zou verwachten dat de oppositie daar beter van wordt, maar dat is niet zo: (vrijwel) alle partijen hebben boter op het hoofd.

Lees meer

Standpunt


'Ja, wij zijn een besparingsregering'

Bourgeois heeft nood aan een geuzennaam

Geert Bourgeois heeft een sterk verhaal, maar hij vertelt het niet.

Lees meer

Vrije tribune


De Belgische geschiedenisvervalsing

Op 21 september 2015 zal het 200 jaar geleden zijn dat Willem-Frederik, in Brussel, ingehuldigd werd als koning Willem I van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (koning sinds 16 maart 1815). Met die verjaardag in het verschiet roeren voor- en tegenstanders van België zich nog eens extra.

Lees meer

Vrije tribune


Waarom geen referendum in Baskenland?

De Baskische politiek heeft nog geen strategie ontwikkeld in de richting van onafhankelijkheid en het zou daarom waanzin zijn van een referendum te organiseren. Baskenlandspecialist Karel Sterckx legt uit waarom.

Lees meer