CONTACTEER

Overzicht

Doorbraak.be is een uitgave van VZW Stem in 't kapittel

Hoofdredacteur
Pieter Bauwens
E-post. pieter.bauwens@doorbraak.be

Redactie
redactie@doorbraak.be

Vragen of opmerkingen? 
info@doorbraak.be

Correspondentieadres 
p/a Maurits De Smetstraat 12
9308 Hofstade

rekeningnummer: IBAN BE94 9730 8629 8914
BIC ARSPBE22 
Hoe ons steunen?  

Maatschappelijke zetel

Stem in 't Kapittel vzw, Collegelaan 106, 2100 Deurne -- btw BE0521.886.427

Kernredactie
Pieter Bauwens, Sander Carollo, Karl Drabbe, Harry De Paepe, Dirk Rochtus, Jean-Pierre Rondas en Marc Vanfraechem

Medewerkers
Ludo Abicht, Karel Antonissen, Jan Becaus, Christophe Bostyn, Boudewijn Bouckaert, Chris Ceustermans, Jacques Claes, Klaas Cobbaut, Karin Dedecker, Frederik Dekeyser, Vincent De Roeck, Herman Deweerdt, Tom De Wilde, John Dewit, Karl Drabbe, Gaston Durnez, Colette Eerdekens, Koenraad Elst, Jules Gheude, Jan Ghysels, Mark Grammens, Henk Jurgens, Dirk Laeremans, Theo Lansloot, Dominique Laridon, Guido Lauwaert, Bart Maddens, Philip Maes, Herman Matthijs, Paul Muys, Guido Naets, David Neyskens, Raf Praet, Johan Sanctorum, Mathias E. Storme, Miel Swillens, Marcel 't Kint, Luc Olyslager, Tex Van berlaer, Luc Van Braekel, Katleen Van den Heuvel, Joren Vermeersch, Pieter-Jan Verstraete, Daniël Walraeve, Katrien Wolfs en Erwin Vanmol

 

Sprekershoek (vaste columnisten)

Ludo Abicht, Boudewijn Bouckaert, Michiel Doomst, Chris Janssens, Marius Meremans, Björn Rzoska, Johan Sanctorum

 

  

 

REDACTIESTATUUT DOORBRAAK

  1. 1. Doel 

Doorbraak levert een bijdrage aan opinievorming en discussie over actuele onderwerpen m.b.t. binnen- en buitenlandse politiek; staats(her)vorming, mediakritiek, samenleving en identiteit. Lezers vinden in Doorbraak zowel langetermijnvisies achter de krantenkoppen en de waan van de dag, als een tegendraadse mening. 

Doorbraak biedt meer dan één mening. Diversiteit en democratie staan centraal. Doorbraak wil er mee voor zorgen dat er voldoende verschillende opinies aan bod komen in het Vlaamse media-aanbod en het evenwicht helpen herstellen waar dat ontbreekt. Daarnaast biedt Doorbraak méér dan enkel meningen en opinies, maar ook achtergrond, analyse en redactionele standpunten. 

Doorbraak is een mediaproduct dat voor Vlaamse staatswording staat, de samenleving met een open blik kritisch analyseert en met respect voor debat becommentarieert.

Doorbraak is een uitgave van vzw Stem in 't Kapittel. Doorbraak maakt gebruik van sociale media, en stelt de online inhoud gratis ter beschikking.

Doorbraak brengt nieuws en analyses in volledige partijpolitieke onafhankelijkheid. 

  1. 2. Onafhankelijkheid van de kernredactie 

Doorbraak wordt geredigeerd door een kernredactie die volgens de beginselen van de journalistieke onafhankelijkheid en betrouwbaarheid de te publiceren stukken creëert of selecteert. In dit opzicht organiseert de kernredactie haar eigen interne werking. 

De kernredactie is gebonden door de doelstellingen zoals omschreven in artikel

3. Verhouding Kernredactie en Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur benoemt de leden van de kernredactie en ontheft hen van hun functie. 

De benoeming geschiedt voor onbepaalde tijd. 

De kernredactie is enkel verantwoording aan de Raad van Bestuur verschuldigd in het kader van de naleving van het doel omschreven in artikel 1 en de naleving van de beginselen van de journalistieke onafhankelijkheid en betrouwbaarheid.